♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

Posts tagged “Kyunie ghét hyung

[ OneShot ]{WonKyu} Kyunie ghét Hyung

Author : lyly

Pairing : Siwon!kid x Kyu!kid

Rating : K

Category : Pink

Enjoy

Choi Siwon : 6 tuổi x Cho Kyuhyun :4 tuổi (more…)

Advertisements