♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

Posts tagged “Hey…ốm rồi

[ OneShot ]{WonKyu ver} Hey…ốm rồi

Author : Casshoborin

Chuyển ver : lyly

Pairing : Wonkyu

Rating : K

Category : Romance, humor

Fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả ^o^

Link : Here

BQxkOvFCcAAkDvU[1]

Enjoy

Đó là một ngày không nắng cũng không mưa, không phải ngày tình nhân cũng không phải ngày quốc khánh, túm lại là một ngày vô cùng bình thường, nhưng hôm đó với  Kyuhyun lại không được bình thường cho lắm. Đúng thế, vô cùng không bình thường. Đó là ngày nghỉ! . (more…)

Advertisements