♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

Posts tagged “cute

[Vid][Cultwo Show] 141124 Kyuhyun sing At Gwanghwamun

Cái tướng thật ngàn chấm ak -_-

Advertisements