♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

Posts tagged “aeyo

[Vid] Babykyu aeyo Meow

Cái vid này là trong Music Bank, em nó bắt chước điệu bộ của AOA làm Aeyo mèo , đáng iu chết được ❤

Advertisements